Điện từ là gì?

Điện từ là một lĩnh vực trong vật lý nghiên cứu về các hiện tượng liên quan đến sự tương tác giữa các hạt mang điện tích, như electron và proton. Nó bao gồm các khía cạnh như điện tương tự, từ trường điện và từ trường từ.

Cơ sở của điện từ là điện tích, một đặc tính của các hạt mang điện tích, được đo bằng đơn vị là coulomb (C). Các điện tích cùng dấu đẩy nhau ra xa, trong khi các điện tích trái dấu thu hút nhau. Điện từ giải thích và dự đoán các hiện tượng liên quan đến sự chuyển động và tương tác của các điện tích.

Các định luật cơ bản trong điện từ bao gồm định luật Coulomb, mô tả lực tương tác giữa các điện tích tĩnh, và định luật Ampère, mô tả dòng điện tạo ra từ chuyển động của các điện tích. Điện từ còn liên quan đến các khái niệm như điện trường và từ trường, là các không gian mà các điện tích tạo ra ảnh hưởng đối với các điện tích khác và dòng điện.

Trong cơ điện tử và vật lý lượng tử, điện từ còn được tích hợp vào các lý thuyết mô tả tương tác giữa ánh sáng và vật chất, và cũng là cơ sở của nhiều thiết bị và công nghệ hiện đại, chẳng hạn như điện tử, vi điện tử, và các hệ thống truyền thông không dây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ