Chuyên mục: Toán học

Hỏi và trả lời các câu hỏi có liên quan tới Toán học.

Thế nào là mật mã học?

Nói đến mật mã tự nhiên mọi người liên tưởng đến các hoạt động chính trị, quân sự, nghĩ đến các nhân viên điệp báo. Sự thực thì ngày nay mật mã đã có mối liên hệ hết sức chặt chẽ với cuộc sống hàng ngày. Ví dụ bạn đến ngân hàng để gửi hoặc […]

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ