sơn

Có bao nhiêu loại sơn?

“Sơn là loại vật liệu vừa để bảo vệ vừa trang trí. Các vật liệu truyền thống nói chung đều là những chất ở thể lỏng đặc quánh, sau khi sơn, để khô, sẽ tạo thành lớp màng phủ trên bề mặt vật cần sơn. Dầu trẩu, dầu gai là những loại dầu có thể […]

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ