đoàn tàu

Tại sao đoàn tàu trọng tải có sức chở đặc biệt lớn?

“Trong mạng lưới giao thông đường sắt của Trung Quốc có một tuyến đường vận tải đặc biệt, đó là đường sắt điện khí hoá từ Đại Đồng của tỉnh Sơn Tây đến đảo Tần Hoàng của tỉnh Hà Bắc. Đó là tuyến vận chuyển trọng tải bằng đường sắt đầu tiên của Trung Quốc, […]

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ