Category: Xây dựng

Chia sẻ kiến thức xây dựng (thiết kế, kết cấu và thi công).

Vữa trong xây dựng dân dụng

Khái niệm vữa xây dựng Vữa xây dựng là một loại vật liệu đá nhân tạo thành phần bao gồm chất kết dính, nước, cốt liệu và phụ gia. Các thành phần này trong vữa xây dựng được nhào trộn theo tỷ lệ xây dựng thích hợp. Thành phần vữa xây dựng Như đã biết, […]

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ