Xây dựng

Chia sẻ kiến thức xây dựng (thiết kế, kết cấu và thi công).

Nền móng là gì?

Nền móng là phần đất nằm dưới đáy móng chịu toàn bộ hoặc phần lớn tải trọng công trình đè xuống, còn gọi là nền đất. Nền công trình là chiều dày lớp đất, đá nằm dưới đáy móng, có tác dụng tiếp thu tải trọng công trình bên trên do móng truyền xuống. Móng […]

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ