Bí ẩn của nhân loại

Những câu hỏi về Bí ẩn của nhân loại từ trước dến nay.

14. Người Ai Cập Mới Là Tác Giả Của Hệ Số Đếm

Một nghiên cứu mới cho thấy người Hy Lạp đã mượn hệ thống chữ số của người Ai Cập, chứ không đích thân phát triển nó như nhiều người vẫn nghĩ đến trước đây. Hệ thống này là sự lựa chọn của nhà vật lý học Archimedes, triết gia Aristotle, nhà toán học Euclid, cùng […]

30. Cách Thức Sinh Sản Kỳ Lạ Của Thằn Lằn Sườn Đốm

Trong thế giới động vật, hiếm có loài vật nào mà con cái lại “chuyên quyền” như ở thằn lằn sườn đốm: Chúng lựa chọn bạn đời, quyết định địa điểm sống và thậm chí còn định địa điểm sống và thậm chí định đoạt giới tính cho con. Hầu như tất cả mọi công […]

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ