Chỉnh hợp là gì?

Chỉnh hợp là một khái niệm trong toán học, đặc biệt là trong giải tích tổ hợp. Chỉnh hợp đề cập đến cách các phần tử của một tập hợp được chọn và sắp xếp để tạo ra các thành phần khác nhau.

Cụ thể, nếu bạn có một tập hợp gồm n phần tử và bạn muốn chọn k phần tử từ đó và sắp xếp chúng theo một thứ tự cụ thể, thì số lượng chỉnh hợp được ký hiệu là $P(n, k)$. Công thức tính chỉnh hợp là:

$P(n, k)=\dfrac{n !}{(n-k) !}$

Trong đó, $ ($n$ giai thừa) là tích của tất cả các số nguyên dương từ 1 đến $n$.

Chỉnh hợp quan trọng trong các vấn đề liên quan đến sự sắp xếp, chọn lọc và sự khác biệt giữa các tổ hợp khác nhau của các phần tử từ một tập hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ