Xác suất là gì?

Xác suất là một khái niệm trong toán học và thống kê, liên quan đến khả năng xảy ra của một sự kiện cụ thể. Đối với một sự kiện nào đó, xác suất thường được biểu diễn dưới dạng một số thuộc khoảng từ 0 đến 1, trong đó 0 đại diện cho khả năng không xảy ra sự kiện và 1 đại diện cho khả năng chắc chắn xảy ra sự kiện.

Công thức xác suất cơ bản được tính bằng cách chia số lượng trường hợp thuận lợi cho tổng số trường hợp có thể xảy ra. Nếu A là sự kiện, thì xác suất của sự kiện A được ký hiệu là P(A) và được tính theo công thức:

Xác suất là gì?

Các quy tắc cơ bản của xác suất bao gồm:

1. Xác suât của sự kiện không thể xảy ra là $0: P($ Không $\mathrm{A})=0$.

2. Xác suât của sự kiện chắc chắn xảy ra là $1: P(A)=1$.

3. Xác suât của một sự kiện $\mathrm{A}$ và sự kiện $\mathrm{B}$ xảy ra là $P(A \cap B)=P(A) \times P(B \mid A)$, trong đó $P(B \mid A)$ là xác suât của sự kiện $\mathrm{B}$ xảy ra khi biêt răng sự kiện $\mathrm{A}$ đã xảy ra.

Xác suất được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như thống kê, kinh tế, y học, và trí tuệ nhân tạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ