Tổ hợp là gì?

Tổ hợp là một khái niệm trong toán học, thuộc lĩnh vực giải tích tổ hợp, nghiên cứu về cách các đối tượng có thể được chọn và sắp xếp từ một tập hợp cho trước mà không quan tâm đến thứ tự cụ thể của chúng. Các đối tượng này có thể là các phần tử, số, hoặc các đối tượng khác.

Khi chúng ta xem xét các tổ hợp, chúng ta không quan tâm đến thứ tự cụ thể của các phần tử được chọn. Số lượng tổ hợp của k phần tử từ một tập hợp n phần tử được ký hiệu là $, và công thức tính tổ hợp là:

$C(n, k)=\dfrac{n !}{k !(n-k) !}$

Trong đó, $ ($n$ giai thừa) là tích của tất cả các số nguyên dương từ 1 đến $n$.

Tổ hợp quan trọng trong nhiều vấn đề thực tế, chẳng hạn như trong xác suất, lý thuyết đồ thị, và nhiều lĩnh vực khác nơi mà việc chọn lựa và sắp xếp các phần tử không phụ thuộc vào thứ tự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ