Category: Thực vật

Hỏi và trả lời các câu hỏi có liên quan tới Thực vật.

Mã di truyền là gì?

Mọi người đều biết, mã điện báo là do từng nhóm bốn con số tập hợp thành. Người ta dùng 10 chữ số ả Rập 0, 1, 2, 3… 9 lấy ra trong đó 4 con số để tạo ra một chữ (trong chữ Hán). Ví dụ 0001 biểu đạt chữ “một”, 6153 biểu đạt […]

Gien là gì?

Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu là quy luật cực kì thường thấy trong giới tự nhiên. Tại sao trồng dưa lại không được đậu? Đó là do đặc tính di truyền của sinh vật quyết định. Đặc trưng di truyền của giới sinh vật cực kì kì diệu, nó ẩn giấu trong […]

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ