Thẻ: betong

Thế nào là bêtông Vũ Trụ?

Từ mấy nghìn năm trước, con người đã có ý tưởng đi vào Vũ Trụ, nhưng phải mãi đến thể kỷ XX mới có thể thực hiện được. Ngày 20 tháng 7 năm 1969 con tàu Vũ Trụ chở người “Apôlô” bay lên Mặt Trăng thành công, và dừng lại hoạt động 29 giờ 39 […]

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ