chuông

Bạn có thể dùng cốc nước làm một giàn đàn chuông mô phỏng không?

“Nếu bạn là người ưa thưởng thức âm nhạc, chắc bạn biết tên gọi của nhiều loại nhạc cụ, như đàn gõ (trên dây), đàn nguyệt, đàn tì bà, đàn nhị, thụ cầm, piano, viôlông, ôboa v.v. Bạn đã nghe nói đến “”đàn chuông”” bao giờ chưa? Đàn chuông là một trong những loại nhạc […]

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ