word

Làm thế nào để chèn và định dạng hình dạng trong Word?

Để chèn và định dạng hình dạng trong Microsoft Word, bạn có thể thực hiện các bước sau đây: Chèn hình dạng: Mở Microsoft Word: Mở tài liệu Word mà bạn muốn chèn hình dạng vào. Chọn tab “Insert” (Chèn): Trong thanh công cụ ở phía trên, chọn tab “Insert” (Chèn). Chọn “Shapes” (Hình dạng): […]

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ