Làm thế nào để thực hiện chức năng tìm và thay thế trong Word?

Để thực hiện chức năng tìm và thay thế trong Word, bạn có thể làm theo các bước sau:

  1. Mở tài liệu Word mà bạn muốn tìm và thay thế.
  2. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + H trên bàn phím. Một hộp thoại “Tìm và Thay thế” sẽ xuất hiện.
  3. Trong ô “Tìm kiếm”, nhập từ hoặc cụm từ mà bạn muốn tìm.
  4. Trong ô “Thay thế bằng”, nhập từ hoặc cụm từ mà bạn muốn sử dụng để thay thế.
  5. Nhấn nút “Tìm tiếp” để tìm từ hoặc cụm từ đầu tiên khớp với điều bạn đang tìm. Nếu bạn muốn thay thế nó, nhấn nút “Thay thế”. Nếu không, nhấn “Tìm tiếp” để tiếp tục tìm kiếm.
  6. Nếu bạn muốn thay thế tất cả các lần xuất hiện của từ hoặc cụm từ, nhấn nút “Thay thế tất cả”.
  7. Khi bạn đã hoàn tất, nhấn nút “Đóng” để đóng hộp thoại “Tìm và Thay thế”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ