Hạt nhân là gì?

Hạt nhân là một phần quan trọng của nguyên tử, nằm ở trung tâm của nó. Nó bao gồm proton và neutron, các hạt subatomic có khối lượng tương đối lớn so với electron. Proton mang điện tích dương, trong khi neutron không mang điện tích (là hạt không điện). Sự tổ hợp của proton […]

Điện từ là gì?

Điện từ là một lĩnh vực trong vật lý nghiên cứu về các hiện tượng liên quan đến sự tương tác giữa các hạt mang điện tích, như electron và proton. Nó bao gồm các khía cạnh như điện tương tự, từ trường điện và từ trường từ. Cơ sở của điện từ là điện […]

Tiêu chí để được xưng danh “Trưởng lão” trong Phật giáo là gì?

Để được xưng danh “Trưởng lão” trong Phật giáo, người đó thường phải đáp ứng một số tiêu chí nhất định. Đầu tiên, họ thường là các Hòa thượng, những người mang trọng trách điều hành các cơ sở Giáo hội Phật giáo trung ương cũng như địa phương, hay các Đại tùng lâm, Phật […]

Làm thế nào để chèn và định dạng hình dạng trong Word?

Để chèn và định dạng hình dạng trong Microsoft Word, bạn có thể thực hiện các bước sau đây: Chèn hình dạng: Mở Microsoft Word: Mở tài liệu Word mà bạn muốn chèn hình dạng vào. Chọn tab “Insert” (Chèn): Trong thanh công cụ ở phía trên, chọn tab “Insert” (Chèn). Chọn “Shapes” (Hình dạng): […]

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ