Chỉnh hợp là gì?

Chỉnh hợp là một khái niệm trong toán học, đặc biệt là trong giải tích tổ hợp. Chỉnh hợp đề cập đến cách các phần tử của một tập hợp được chọn và sắp xếp để tạo ra các thành phần khác nhau. Cụ thể, nếu bạn có một tập hợp gồm n phần tử […]

Tổ hợp là gì?

Tổ hợp là một khái niệm trong toán học, thuộc lĩnh vực giải tích tổ hợp, nghiên cứu về cách các đối tượng có thể được chọn và sắp xếp từ một tập hợp cho trước mà không quan tâm đến thứ tự cụ thể của chúng. Các đối tượng này có thể là các […]

Hình học là gì?

Hình học là một nhánh của toán học nghiên cứu về các đối tượng không gian, như điểm, đường thẳng, mặt phẳng và các đối tượng không gian khác, cũng như các quan hệ và tính chất giữa chúng. Hình học tập trung vào việc nghiên cứu hình dạng, kích thước, vị trí và tính […]

Đại số là gì?

Đại số là một nhánh của toán học nghiên cứu về các biểu thức, phép toán và cấu trúc đại số. Nó bao gồm nhiều chủ đề, chẳng hạn như đại số tuyến tính, đại số rời rạc, đại số trừu tượng và nhiều lĩnh vực khác. Đại số không chỉ là một công cụ […]

Xác suất là gì?

Xác suất là một khái niệm trong toán học và thống kê, liên quan đến khả năng xảy ra của một sự kiện cụ thể. Đối với một sự kiện nào đó, xác suất thường được biểu diễn dưới dạng một số thuộc khoảng từ 0 đến 1, trong đó 0 đại diện cho khả […]

Thiên văn học là gì?

Thiên văn học là một ngành khoa học nghiên cứu về vũ trụ, các hệ thống thiên hà, các ngôi sao, các hành tinh, và các hiện tượng thiên nhiên ở ngoại trời. Nó bao gồm việc quan sát, đo đạc, và phân tích thông tin về các vật thể và hiện tượng ở không […]

Hạt nhân là gì?

Hạt nhân là một phần quan trọng của nguyên tử, nằm ở trung tâm của nó. Nó bao gồm proton và neutron, các hạt subatomic có khối lượng tương đối lớn so với electron. Proton mang điện tích dương, trong khi neutron không mang điện tích (là hạt không điện). Sự tổ hợp của proton […]

Điện từ là gì?

Điện từ là một lĩnh vực trong vật lý nghiên cứu về các hiện tượng liên quan đến sự tương tác giữa các hạt mang điện tích, như electron và proton. Nó bao gồm các khía cạnh như điện tương tự, từ trường điện và từ trường từ. Cơ sở của điện từ là điện […]

Tiêu chí để được xưng danh “Trưởng lão” trong Phật giáo là gì?

Để được xưng danh “Trưởng lão” trong Phật giáo, người đó thường phải đáp ứng một số tiêu chí nhất định. Đầu tiên, họ thường là các Hòa thượng, những người mang trọng trách điều hành các cơ sở Giáo hội Phật giáo trung ương cũng như địa phương, hay các Đại tùng lâm, Phật […]

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ