Làm thế nào để sử dụng chức năng theo dõi thay đổi trong Word?

Trong Microsoft Word, chức năng theo dõi thay đổi là một tính năng quan trọng giúp bạn ghi lại và theo dõi những thay đổi, sửa đổi trong tài liệu.

Đây là cách sử dụng chức năng này:

 1. Bật Chế Độ Theo Dõi Thay Đổi:
  • Mở tài liệu Word của bạn.
  • Chọn tab “Review” trên thanh điều hướng.
 2. Bật/Tắt Chế Độ Theo Dõi Thay Đổi:
  • Trong tab “Review,” bạn sẽ thấy một nút có tên “Track Changes” (hoặc “Bài Luận Đường” trong tiếng Việt), bật nó để bắt đầu ghi lại thay đổi.
  • Khi tính năng này được bật, mọi sửa đổi bạn thực hiện trong tài liệu sẽ được theo dõi và hiển thị.
 3. Chỉ Định Người Dùng:
  • Nếu bạn làm việc trong một tài liệu được chia sẻ, bạn có thể đặt tên người dùng của mình để các sửa đổi có thể được phân biệt dễ dàng hơn.
 4. Thực Hiện Sửa Đổi:
  • Bạn có thể thực hiện sửa đổi trực tiếp trong văn bản, thêm hoặc xóa nội dung.
 5. Kiểm Tra Nhận Xét:
  • Các sửa đổi của bạn sẽ được làm nổi bật trong văn bản, và bạn cũng có thể xem chúng trong cửa sổ “Reviewing Pane” (hoặc “Cửa Sổ Kiểm Tra” trong tiếng Việt) tại phía dưới màn hình.
 6. Chấp Nhận hoặc Từ Chối Sửa Đổi:
  • Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối mỗi sửa đổi bằng cách sử dụng nút “Accept” hoặc “Reject” trong tab “Review.”
 7. Kết Thúc Chế Độ Theo Dõi Thay Đổi:
  • Khi bạn hoàn thành việc xem xét và sửa đổi, bạn có thể tắt chế độ theo dõi thay đổi để ngừng ghi lại sự thay đổi mới.

Nhớ rằng các bước và tùy chọn có thể thay đổi tùy phiên bản cụ thể của Word bạn đang sử dụng. Đối với mỗi bản cập nhật mới, Microsoft có thể thêm hoặc thay đổi tính năng, vì vậy hãy kiểm tra tài liệu trợ giúp của Word nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ