Trái đất

Hỏi và trả lời các câu hỏi có liên quan tới Trái đất.

Hồng triều là thế nào?

Hồng triều (thuỷ triều đỏ) do các sinh vật phù du sống trong nước biển gặp được điều kiện môi trường thích hợp mà sinh sôi nảy nở nhanh chóng, hoặc tập trung thành từng đám lớn khiến cho màu sắc nước biển thay đổi. Ở khu vực biển có hồng triều, nước biển thường […]

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ