Làm thế nào để chèn và định dạng hình dạng trong Word?

Để chèn và định dạng hình dạng trong Microsoft Word, bạn có thể thực hiện các bước sau đây:

Chèn hình dạng:

 1. Mở Microsoft Word: Mở tài liệu Word mà bạn muốn chèn hình dạng vào.
 2. Chọn tab “Insert” (Chèn): Trong thanh công cụ ở phía trên, chọn tab “Insert” (Chèn).
 3. Chọn “Shapes” (Hình dạng): Trong tab “Insert”, tìm và chọn mục “Shapes” (Hình dạng). Đây là nơi bạn có thể chọn hình dạng bạn muốn chèn.
 4. Chọn hình dạng: Một danh sách các hình dạng sẽ xuất hiện. Kéo chuột để chọn hình dạng bạn muốn sử dụng.
 5. Vẽ hình dạng trong tài liệu: Kéo chuột để vẽ hình dạng trực tiếp trong tài liệu của bạn.
 6. Điều chỉnh kích thước: Khi hình dạng được chèn, bạn có thể kéo các điểm cụ thể để điều chỉnh kích thước. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các nút và thanh điều khiển xuất hiện để điều chỉnh góc, chiều dài và chiều rộng.

Định dạng hình dạng:

 1. Chọn hình dạng: Nhấp chuột vào hình dạng mà bạn muốn định dạng.
 2. Chọn tab “Format” (Định dạng): Trong thanh công cụ, chọn tab “Format” (Định dạng). Tùy thuộc vào phiên bản của Word bạn đang sử dụng, có thể có nhiều lựa chọn khác nhau, như “Format” hoặc “Drawing Tools.”
 3. Thực hiện các điều chỉnh:
  • Bạn có thể thay đổi màu sắc của hình dạng bằng cách chọn màu trong phần “Shape Fill” (Đổ màu) và “Shape Outline” (Đường viền).
  • Để thay đổi biên của hình dạng, bạn có thể sử dụng tùy chọn trong phần “Shape Outline.”
  • Các tùy chọn khác có thể bao gồm đổ bóng, độ mờ, và các hiệu ứng khác.
 4. Sắp xếp và căn lề:
  • Nếu bạn muốn sắp xếp hình dạng, bạn có thể sử dụng các nút hoặc menu liên quan đến “Arrange” (Sắp xếp).
  • Căn lề và căn giữa hình dạng bằng cách sử dụng các tùy chọn căn lề trong phần “Align” (Căn lề).
 5. Gom nhóm hoặc tách nhóm (nếu cần):
  • Nếu bạn có nhiều hình dạng và muốn gom nhóm chúng hoặc tách chúng ra, bạn có thể sử dụng các tùy chọn nhóm trong menu.
 6. Lưu ý và kiểm tra kết quả:
  • Khi bạn đã thực hiện các điều chỉnh, hãy kiểm tra lại xem kết quả có đúng như bạn mong đợi không.

Nhớ rằng các bước có thể có chút khác nhau tùy thuộc vào phiên bản cụ thể của Microsoft Word bạn đang sử dụng, nhưng các khái niệm chung sẽ tương tự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ