Cách sử dụng Google Sheets

Dưới đây là hướng dẫn cơ bản về cách sử dụng Google Sheets:

 1. Truy cập Google Sheets:
  • Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn (hoặc tạo một tài khoản nếu bạn chưa có).
  • Truy cập trang chính của Google Drive tại https://drive.google.com.
  • Bấm vào biểu tượng “+ Tạo” hoặc “Tạo” ở góc trái trang và chọn “Bảng tính” hoặc “Sheets.”
 2. Tạo một bảng tính:
  • Một bảng tính mới sẽ xuất hiện trong tab mới. Bạn có thể đặt tên cho bảng tính bằng cách bấm vào tiêu đề “Bảng tính chưa có tiêu đề” ở trên cùng bên trái và nhập tên.
 3. Nhập dữ liệu:
  • Click vào ô cần nhập liệu và bắt đầu nhập dữ liệu. Bạn có thể nhập số, văn bản, hoặc thậm chí các công thức tính toán.
  • Điều hướng trong bảng tính bằng cách sử dụng các phím mũi tên hoặc chuột.
 4. Định dạng dữ liệu:
  • Bạn có thể thay đổi kiểu định dạng của ô, như làm đậm, in nghiêng, thay đổi kích thước font chữ, và tạo màu nền bằng cách sử dụng thanh công cụ định dạng ở trên cùng.
 5. Các công cụ tính toán:
  • Sử dụng các công thức tính toán như SUM, AVERAGE, IF, và nhiều hàm khác để thực hiện tính toán trên dữ liệu của bạn. Để bắt đầu, nhập dấu “=” và bắt đầu viết công thức.
 6. Chia sẻ và làm việc đồng thời:
  • Bấm vào nút “Chia sẻ” ở góc trên cùng bên phải để chia sẻ bảng tính với người khác qua email hoặc tạo liên kết để chia sẻ.
  • Bạn có thể quản lý quyền truy cập của người khác (xem, chỉnh sửa) qua cửa sổ chia sẻ.
 7. Lưu và quản lý bảng tính:
  • Google Sheets tự động lưu thay đổi, nhưng bạn cũng có thể bấm vào nút “Lưu” hoặc sử dụng Ctrl + S (Windows) hoặc Command + S (Mac) để lưu thay đổi.
  • Tất cả các bảng tính của bạn được tự động lưu trên Google Drive.
 8. Xuất bảng tính:
  • Bạn có thể xuất bảng tính sang các định dạng như PDF hoặc Excel. Điều này thực hiện thông qua menu “Tệp” > “Tải xuống” và chọn định dạng muốn xuất.
 9. Tùy chỉnh bảng tính:
  • Bạn có thể tùy chỉnh bảng tính bằng cách thay đổi màu sắc, font chữ, và thiết lập in ấn thông qua các tùy chọn trong menu “Trang.”
 10. Sử dụng tiện ích mở rộng:
 • Google Sheets hỗ trợ nhiều tiện ích mở rộng để làm cho quy trình làm việc của bạn hiệu quả hơn. Bạn có thể cài đặt các tiện ích mở rộng từ Chrome Web Store.

Đây là hướng dẫn cơ bản về cách sử dụng Google Sheets. Bạn có thể tùy chỉnh và sử dụng các tính năng phức tạp hơn tùy thuộc vào nhu cầu công việc hoặc dự án cụ thể của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ