Làm thế nào để sử dụng chế độ xem so sánh và kết hợp tài liệu trong Word?

Để sử dụng chế độ xem so sánh và kết hợp tài liệu trong Microsoft Word, bạn có thể thực hiện các bước sau:

So sánh tài liệu:

 1. Mở Word: Mở cả hai tài liệu mà bạn muốn so sánh trong Microsoft Word.
 2. Chọn tab “Review”: Chọn tab “Review” ở thanh công cụ của Word.
 3. Chọn “Compare”:
  • Trong nhóm “Compare” (so sánh), bạn có thể chọn “Compare” hoặc “Combine”.
 4. Chọn tài liệu gốc và tài liệu sửa đổi:
  • Chọn tài liệu gốc và tài liệu sửa đổi mà bạn muốn so sánh.
  • Bạn cũng có thể tùy chọn các tùy chọn như “Show changes at” để chỉ định nơi hiển thị sự thay đổi (Reviewing Pane, Original Document, Revised Document).
 5. Bấm OK:
  • Bấm OK và Word sẽ tạo ra một tài liệu mới hiển thị sự khác biệt giữa hai tài liệu.

Kết hợp tài liệu:

 1. Mở Word: Mở cả hai tài liệu mà bạn muốn kết hợp trong Microsoft Word.
 2. Chọn tab “Review”: Chọn tab “Review” ở thanh công cụ của Word.
 3. Chọn “Compare”:
  • Trong nhóm “Compare” (so sánh), bạn có thể chọn “Compare” hoặc “Combine”.
 4. Chọn tài liệu gốc và tài liệu sửa đổi:
  • Chọn tài liệu gốc và tài liệu sửa đổi mà bạn muốn kết hợp.
  • Chọn tùy chọn “Combine into new document”.
 5. Bấm OK:
  • Bấm OK và Word sẽ tạo ra một tài liệu mới chứa sự kết hợp của hai tài liệu.

Lưu ý rằng các bước cụ thể có thể thay đổi tùy theo phiên bản cụ thể của Microsoft Word mà bạn đang sử dụng. Đối với các phiên bản mới nhất, bạn có thể kiểm tra hướng dẫn chi tiết trong trợ giúp của Word hoặc tài liệu hướng dẫn của Microsoft.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ