Làm thế nào để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word?

Để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Microsoft Word, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

  1. Mở tài liệu Word mà bạn muốn kiểm tra.
  2. Chọn tab “Review” trên thanh công cụ ở trên cùng của màn hình.
  3. Trong tab “Review”, nhấp vào “Spelling & Grammar” (hoặc “Check Document” tùy thuộc vào phiên bản Word của bạn). Điều này sẽ bắt đầu quá trình kiểm tra chính tả và ngữ pháp.
  4. Word sẽ tự động tìm kiếm lỗi chính tả và ngữ pháp trong tài liệu của bạn. Khi tìm thấy lỗi, Word sẽ đề xuất cách sửa lỗi đó. Bạn có thể chọn “Change” để chấp nhận đề xuất của Word, hoặc “Ignore” nếu bạn không muốn thay đổi.
  5. Tiếp tục quá trình này cho đến khi Word thông báo rằng việc kiểm tra chính tả và ngữ pháp đã hoàn tất.

*Lưu ý: Đảm bảo rằng bạn đã chọn đúng ngôn ngữ cho tài liệu của mình. Bạn có thể kiểm tra và thay đổi ngôn ngữ bằng cách chọn “Language” trong tab “Review” và sau đó chọn “Set Proofing Language”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ