Tại sao thang máy lại tự động vận hành được?

Cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, thang máy tự động cũng ngày càng nhiều, ngày càng phổ biến. Những cửa hàng lớn, khách sạn hoặc chung cư cao tầng thường là có lắp một hoặc nhiều thang máy tự động. Bước vào thang máy, ta chỉ cần bấm mấy nút là thang sẽ nhanh chóng và chính xác vận hành tự động, đưa ta tới nơi. Vừa không mệt nhọc, lại an toàn.

Thang máy tự động có thể tự động vận hành là do nó có lắp đặt bộ điều khiển máy vi tính. Bên trong bộ điều khiển này đã biên soạn sẵn chương trình điều khiển. Nó có thể làm việc theo tư duy tương tự con người. Sau đây, chúng ta hãy xem xét thang máy tự động chạy lên như thế nào nhé.

Thang máy trước khi đóng cửa thì trước tiên phải phán đoán là thang có quá tải không? Nếu là quá tải thì sẽ phát cảnh báo, yêu cầu khách ra bớt, cho đến khi không quá tải mới thôi. Lúc này, thang máy mới đóng cửa và bắt đầu chạy lên. Thang máy vừa chạy lên vừa phán đoán: lúc lên đến tầng trên thì phải chăng có người cần ra? (Lúc khách đi thang máy vào đều phải ấn vào nút tầng mình cần đến). Nếu có người ra thì lúc lên tầng trên nó sẽ tự động dừng lại và mở cửa để khách ra vào. Nếu không ai ra thì nó còn phải phán đoán:

Ngoài thang máy phải chăng có người muốn vào thang? (khách muốn đi thang máy phải bấm vào phím điện tương ứng ngoài cửa của thang máy). Nếu có người vào, thì dù trong thang không có người ra nó cũng phải dừng lại, tự động mở cửa mời khách vào. Sau đó liên tục chạy lên. Chỉ khi không có ai vào cũng không có ai ra thì tầng đó mới không dừng. Quá trình này lặp đi lặp lại. Quá trình xuống cũng tựa như quá trình chạy lên.

Bộ điều khiển máy vi tính có tác dụng quyết định trong việc vận hành tự động của thang máy. Nó kịp thời thu thập tin khách đi thang máy ở trong thang máy và ở các tầng muốn ra vào thang máy thế nào. Sau đó, nhanh chóng gia công, phán đoán và xử lí những thông tin này, và phát ra lệnh tương ứng. Từ đó sẽ đảm bảo cho thang máy có thể tự động, thuận lợi, an toàn trong vận hành, phục vụ ngày đêm trung thực cho khách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ