Microsoft Access là gì?

Microsoft Access là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Management System – RDBMS) được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Nó là một phần của bộ Microsoft Office và được sử dụng để thiết kế, quản lý và tương tác với các cơ sở dữ liệu. Access thường được sử dụng cho các ứng dụng doanh nghiệp nhỏ hoặc cá nhân để lưu trữ và truy cập dữ liệu.

Các tính năng chính của Microsoft Access bao gồm:

  1. Thiết kế cơ sở dữ liệu: Access cho phép bạn tạo cơ sở dữ liệu quan hệ, xác định bảng, các mối quan hệ giữa bảng, và trường dữ liệu. Bạn có thể thiết kế cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin theo cách có cấu trúc.
  2. Biểu đồ và báo cáo: Bạn có thể sử dụng Access để tạo biểu đồ và báo cáo dựa trên dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Điều này giúp bạn trực quan hóa và trình bày thông tin một cách dễ dàng.
  3. Biểu đồ Gantt: Access cung cấp một loạt các công cụ để tạo và quản lý biểu đồ Gantt, hữu ích cho quản lý dự án và lịch trình.
  4. Mẫu ứng dụng: Microsoft Access cung cấp các mẫu ứng dụng sẵn có để bạn có thể bắt đầu dễ dàng trong việc tạo ứng dụng cơ sở dữ liệu.
  5. Lập trình và tích hợp: Access cho phép bạn viết mã Visual Basic for Applications (VBA) để tùy chỉnh và mở rộng chức năng của ứng dụng. Bạn cũng có thể tích hợp Access với các ứng dụng khác trong bộ Microsoft Office.

Microsoft Access thường được sử dụng cho các ứng dụng quản lý dữ liệu, như quản lý kho, quản lý khách hàng, quản lý dự án, và nhiều ứng dụng doanh nghiệp khác. Nó cung cấp một cách dễ dàng để lưu trữ, tìm kiếm và truy cập thông tin trong môi trường cơ sở dữ liệu quan hệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ