Làm thế nào để tạo và sử dụng mẫu trong Word?

Để tạo và sử dụng mẫu trong Microsoft Word, bạn có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Mở Microsoft Word

Mở Microsoft Word trên máy tính của bạn.

Bước 2: Tạo Một Mẫu Mới

a. Tạo Một Mẫu Từ Đầu

 • Chọn “Tệp” (File) ở góc trái trên cùng của cửa sổ.
 • Chọn “Mới” (New).
 • Chọn “Mẫu Trống” (Blank Document).

b. Chọn Một Mẫu Sẵn Có

 • Nếu Microsoft Word của bạn có các mẫu sẵn có, bạn có thể chọn “Mẫu” hoặc “Mẫu Tài Liệu” trong menu mở rộng của “Mới.”

Bước 3: Tùy chỉnh Mẫu

a. Thêm Nội Dung

 • Bắt đầu thêm tiêu đề, văn bản, bảng biểu, hình ảnh, hoặc bất kỳ nội dung nào bạn muốn xuất hiện trong mẫu của mình.

b. Định dạng và Thiết lập Mẫu

 • Định dạng văn bản, thay đổi font chữ, màu sắc, và các thiết lập khác theo ý muốn của bạn.
 • Nếu bạn muốn, bạn có thể thêm phần mục lục, phần chú thích, hoặc các yếu tố khác để tối ưu hóa mẫu của mình.

Bước 4: Lưu Mẫu

a. Lưu Mẫu Như Là Một File .dotx

 • Khi bạn đã tạo xong mẫu, chọn “Tệp” (File) và sau đó chọn “Lưu Dưới Dạng” (Save As).
 • Chọn nơi lưu mẫu và đặt tên cho nó. Chọn “Mẫu Word” hoặc “Document Template” trong danh sách định dạng và nhấn “Lưu.”

Bước 5: Sử Dụng Mẫu

a. Mở Một Mẫu Đã Tạo

 • Khi bạn muốn sử dụng mẫu, chọn “Tệp” (File), sau đó chọn “Mở” (Open).
 • Chọn “Mẫu Word” hoặc “Document Template” trong danh sách định dạng. Chọn mẫu bạn muốn sử dụng và nhấn “Mở.”

b. Sử Dụng Mẫu Để Tạo Tài Liệu Mới

 • Khi mẫu đã mở, điền thông tin cụ thể cho tài liệu của bạn, và sau đó lưu lại với định dạng .docx nếu cần thiết.

Bằng cách này, bạn có thể tạo và sử dụng mẫu trong Microsoft Word theo nhu cầu của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ