Làm thế nào để lưu tài liệu Word dưới dạng PDF?

Để chuyển đổi một tài liệu Word thành định dạng PDF, bạn có thể sử dụng các phương pháp sau:

Sử dụng Microsoft Word (Office 2010 trở lên):

 1. Mở Tài Liệu Word:
  • Mở tài liệu Word mà bạn muốn chuyển đổi.
 2. Chọn “File”:
  • Trong thanh menu, chọn tab “File”.
 3. Chọn “Lưu Dưới Dạng”:
  • Chọn “Lưu Dưới Dạng” hoặc “Save As” trong menu.
 4. Chọn Định Dạng PDF:
  • Tại hộp thoại “Lưu Dưới Dạng”, chọn “PDF” từ danh sách các định dạng.
 5. Đặt Tên và Lưu:
  • Đặt tên cho tệp và chọn nơi bạn muốn lưu nó.
  • Nhấp vào nút “Lưu”.

Sử dụng Trình In Ảo PDF:

 1. In Tài Liệu:
  • Mở tài liệu Word và chọn “File” > “In” như bạn đang in một tài liệu.
 2. Chọn Trình In PDF:
  • Chọn máy in là “Microsoft Print to PDF” hoặc “PDF Creator” (hoặc bất kỳ trình in ảo PDF nào bạn đã cài đặt).
 3. In và Lưu:
  • Nhấp vào nút “In”.
  • Chọn nơi bạn muốn lưu tệp và đặt tên cho nó.
  • Nhấp vào nút “Lưu”.

Sử Dụng Công Cụ Trực Tuyến:

Ngoài ra, có nhiều dịch vụ trực tuyến miễn phí cho phép bạn chuyển đổi tài liệu Word thành PDF. Một số ví dụ bao gồm SmallPDF, Zamzar, và Online2PDF. Bạn chỉ cần tải tài liệu lên và sau đó tải xuống tệp PDF đã chuyển đổi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ