Chuyển đổi từ km/s sang m/s như thế nào?

Để chuyển đổi từ km/s sang m/s, bạn cần nhân số km/s cho 1000, vì 1000 mét = 1 kilômét.

Ví dụ, nếu bạn có tốc độ là 1 km/s, sau khi chuyển đổi, bạn sẽ có 1 km/s * 1000 = 1000 m/s.

Chuyển đổi từ m/s sang km/s như thế nào?

Để chuyển đổi từ m/s sang km/s, bạn cần chia số m/s cho 1000, vì 1000 mét = 1 kilômét.

Ví dụ, nếu bạn có tốc độ là 1000 m/s, sau khi chuyển đổi, bạn sẽ có 1000 m/s / 1000 = 1 km/s

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ