Chuyển đổi từ km/s sang km/h như thế nào?

Để chuyển đổi từ km/s sang km/h, bạn cần nhân số km/s cho 3600, vì có 3600 giây trong một giờ.

Ví dụ, nếu bạn có tốc độ là 1 km/s, sau khi chuyển đổi, bạn sẽ có 1 km/s * 3600 = 3600 km/h.

Ngược lại:

Để chuyển đổi từ km/h sang km/s, bạn cần chia số km/h cho 3600, vì có 3600 giây trong một giờ.

Ví dụ, nếu bạn có tốc độ là 3600 km/h, sau khi chuyển đổi, bạn sẽ có 3600 km/h / 3600 = 1 km/s

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ