Hammering là gì?

“Hammering” là một động từ tiếng Anh, nghĩa là hành động sử dụng một cái búa (hammer) để đánh, đập hoặc đâm mạnh vào một vật liệu hoặc bề mặt.

“Hammering” có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, từ việc đóng đinh, thợ rèn làm việc với kim loại, đến việc xây dựng, sửa chữa, hoặc làm thủ công để tạo ra các sản phẩm gỗ hoặc kim loại khác nhau. “Hammering” cũng có thể ám chỉ hành động mạnh mẽ hoặc liên tục trong một tình huống nào đó, không nhất thiết liên quan đến việc sử dụng cái búa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ