Làm thế nào để chèn một bảng trong Word?

Để chèn một bảng trong Microsoft Word, bạn có thể làm theo các bước sau đây:

 1. Mở Microsoft Word:
  • Mở Microsoft Word trên máy tính của bạn.
 2. Chọn vị trí chèn bảng:
  • Di chuyển con trỏ đến vị trí bạn muốn chèn bảng.
 3. Chọn tab “Insert” (Chèn):
  • Trong thanh công cụ, chọn tab “Insert” ở phía trên cùng của cửa sổ Word.
 4. Chọn “Table” (Bảng):
  • Trong tab “Insert”, bạn sẽ thấy một mục gọi là “Table.” Di chuyển con trỏ đến ô với số hàng và cột mà bạn muốn chèn, sau đó nhấp vào đó.
 5. Vẽ bảng:
  • Nếu bạn muốn tùy chỉnh số hàng và cột của bảng, bạn có thể vẽ bảng bằng cách kéo con trỏ qua ô tương ứng.
  • Nếu bạn đã biết số hàng và cột bạn muốn, bạn có thể chọn một lưới để tự động tạo bảng.
 6. Nhập dữ liệu:
  • Khi bảng đã được chèn, bạn có thể bắt đầu nhập dữ liệu vào các ô của bảng.
 7. Tùy chỉnh bảng (nếu cần):
  • Bạn có thể tùy chỉnh bảng bằng cách chọn tab “Table Tools” xuất hiện khi bạn đang làm việc trong bảng. Từ đây, bạn có thể thực hiện các thao tác như thay đổi kích thước cột, kích thước hàng, thêm hoặc xóa hàng/cột, và thực hiện các tùy chọn định dạng khác.
 8. Hoàn thành:
  • Khi bạn đã nhập dữ liệu và tùy chỉnh bảng theo ý muốn, lưu tài liệu của bạn.

Đó là cách bạn có thể chèn một bảng trong Microsoft Word. Hãy nhớ rằng các bản Word có thể có một số phiên bản khác nhau, nhưng quy trình chèn bảng cơ bản thường giống nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ