Làm thế nào để sử dụng các công cụ vẽ trong Word?

Để sử dụng các công cụ vẽ trong Microsoft Word, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Mở Tài Liệu Word: Mở tài liệu Word của bạn hoặc tạo một tài liệu mới.
 2. Chọn Tab “Chèn” (Insert): Trong thanh công cụ ở phía trên của Word, chọn tab “Chèn” (Insert).
 3. Chọn Công Cụ Vẽ:
  • Nếu bạn muốn vẽ hình ảnh tự do, bạn có thể chọn “Hình dạng tự do” (Freeform).
  • Nếu bạn muốn vẽ các hình cơ bản như hình tròn, hình vuông, bạn có thể chọn “Hình” (Shapes).
 4. Vẽ Hình:
  • Nếu bạn chọn “Hình dạng tự do,” nhấp vào nơi bạn muốn bắt đầu vẽ và giữ chuột để vẽ hình.
  • Nếu bạn chọn “Hình,” chọn hình bạn muốn vẽ và kéo để tạo kích thước cho nó.
 5. Tùy chỉnh Hình Dạng:
  • Khi bạn đã vẽ xong hình, bạn có thể tùy chỉnh nó bằng cách di chuyển, thay đổi kích thước hoặc xoay hình.
  • Chọn hình đó và sử dụng các thanh kéo và các điểm cơ bản để điều chỉnh.
 6. Định Dạng và Màu Sắc:
  • Bạn có thể thay đổi màu sắc của hình bằng cách chọn “Định dạng hình” (Format Shape) và chọn màu sắc mong muốn.
  • Các công cụ định dạng khác như độ đục, đường nét, và các thuộc tính khác cũng có sẵn để tùy chỉnh hình ảnh của bạn.
 7. Văn Bản và Chú Thích:
  • Nếu bạn muốn thêm văn bản vào hình, bạn có thể chọn biểu tượng “T” hoặc “Chèn văn bản” và sau đó nhấp vào vị trí bạn muốn thêm văn bản.
 8. Lưu và Đóng:
  • Sau khi bạn đã sửa đổi và tùy chỉnh hình ảnh theo ý muốn, hãy lưu tài liệu của bạn.

Lưu ý rằng các phiên bản cụ thể của Microsoft Word có thể có một số thay đổi trong giao diện người dùng, nhưng các bước cơ bản trên nên vẫn áp dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ