Tiêu chí để được xưng danh “Trưởng lão” trong Phật giáo là gì?

Để được xưng danh “Trưởng lão” trong Phật giáo, người đó thường phải đáp ứng một số tiêu chí nhất định.

Đầu tiên, họ thường là các Hòa thượng, những người mang trọng trách điều hành các cơ sở Giáo hội Phật giáo trung ương cũng như địa phương, hay các Đại tùng lâm, Phật học viện, Tu viện.

Thứ hai, họ thường là những người trên 80 tuổi.

Cuối cùng, họ thường được cung thỉnh vào các Hội đồng Trưởng lão, hoặc Hội đồng Chứng minh tối cao của các cấp Giáo hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ