Thiên văn và khí tượng quan hệ với nhau như thế nào?

“Trung Quốc thời cổ đại hình dung một người có kiến thức uyên bác là “”trên thông thiên văn, dưới tường địa lý””. “”Trên thông thiên văn”” bao gồm sự hiểu biết đối với các kiến thức thiên văn và khí tượng. Ngày nay vẫn không ít người còn chịu ảnh hưởng này, họ không […]

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ