30. Cách Thức Sinh Sản Kỳ Lạ Của Thằn Lằn Sườn Đốm

Trong thế giới động vật, hiếm có loài vật nào mà con cái lại “chuyên quyền” như ở thằn lằn sườn đốm: Chúng lựa chọn bạn đời, quyết định địa điểm sống và thậm chí còn định địa điểm sống và thậm chí định đoạt giới tính cho con. Hầu như tất cả mọi công […]

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ