14. Người Ai Cập Mới Là Tác Giả Của Hệ Số Đếm

Một nghiên cứu mới cho thấy người Hy Lạp đã mượn hệ thống chữ số của người Ai Cập, chứ không đích thân phát triển nó như nhiều người vẫn nghĩ đến trước đây. Hệ thống này là sự lựa chọn của nhà vật lý học Archimedes, triết gia Aristotle, nhà toán học Euclid, cùng […]

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ