Phần Iv. Thế Giới Cổ Đại Kỳ Bí 01. Tìm Kiếm Dấu Vết Cổ Đại Từ Vũ Trụ

Hiện nay, việc sử dụng các vệ tinh chụp Trái Đất đã cho phép các nhà khảo cổ học rút ngắn rất nhiều thời gian tìm kiếm các tàn tích và đạt được hiệu quả cao. Năm 1993, sau ba năm tìm kiếm không mệt mỏi giữa những đồi cát nóng bỏng của sa mạc […]

30. Cách Thức Sinh Sản Kỳ Lạ Của Thằn Lằn Sườn Đốm

Trong thế giới động vật, hiếm có loài vật nào mà con cái lại “chuyên quyền” như ở thằn lằn sườn đốm: Chúng lựa chọn bạn đời, quyết định địa điểm sống và thậm chí còn định địa điểm sống và thậm chí định đoạt giới tính cho con. Hầu như tất cả mọi công […]

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ