Giỗ ngày nào đúng?

HỎI: Mẹ tôi mất vào ngày 9 tháng 10 (âm lịch) năm Mậu Tuất (2018). Năm nay giỗ lần hai, vì năm Canh Tý (2020) có nhuận thêm hai tháng Tư nên tôi xin hỏi quý Báo, tổ chức giỗ ngày nào là đúng nhất? Vì sao?

ĐÁP: Bạn Hiệp Hồ thân mến!

Mẹ bạn mất vào ngày 9 tháng 10, lệ thường thì cứ đến ngày ấy hàng năm là ngày giỗ mẹ. Tuy nhiên, theo phong tục dân gian Việt Nam, sau khi mất đúng 12 tháng là ngày lễ Tiểu tường, sau khi mất đúng 24 tháng là ngày lễ Đại tường. Như thế, phải căn cứ vào số tháng để xác định hai ngày lễ Tiểu tường và Đại tường. Trong trường hợp vào khoảng thời gian nói trên (12 hoặc 24 tháng) mà rơi vào năm nhuận thì ngày lễ Tiểu tường hay Đại tường phải điều chỉnh cho thích hợp với số tháng.

Cụ thể, mẹ bạn mất ngày 9 tháng 10 (âm lịch) năm Mậu Tuất (2018), đúng 12 tháng sau, lễ Tiểu tường vào ngày 9 tháng 10 năm Kỷ Hợi (2019). Riêng năm Canh Tý (2020) có nhuận hai tháng Tư, nên đúng 24 tháng sau, lễ Đại tường phải nhằm ngày 9 tháng 9 (âm lịch), tức phải lùi lại 1 tháng so với ngày mất.

Sau lễ Đại tường, các giỗ tiếp theo không tính tháng mà chỉ tính ngày. Nên dù có gặp năm nhuận hay không thì ngày giỗ ấy vẫn giữ nguyên, không thay đổi nữa.

Chúc các bạn tinh tấn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ