Hồng Lâu Mộng

Vì sao dùng toán học có thể phán đoán tác giả của tác phẩm “Hồng Lâu Mộng”?

““Hồng Lâu Mộng” là một tác phẩm văn học cổ điển nổi tiếng của Trung Quốc. Theo nhiều nhà Hồng học (chỉ các tác giả chuyên nghiên cứu tác phẩm “Hồng Lâu Mộng”), 80 hồi đầu của tác phẩm này do Tào Tuyết Cần sáng tác, còn tác giả của 40 hồi cuối là Cao […]

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ
Tắt Quảng Cáo [X]