Tháng: Tháng Hai 2019

Mối liên hệ giữa “động táng lớn nhất Việt Nam” với các động táng trên thế giới

Xung quanh phát hiện về “Động táng lớn nhất Việt Nam” hay “Hang Ma”, nơi có hàng trăm cỗ quan tài gỗ của người xưa được “treo” và “chôn” ở các hang núi sát bờ sông Mã, sông Luồng, tại xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa, một loạt câu hỏi đã được đặt […]

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ