cửa hiệu

Vì sao nhiều cửa hiệu bán hàng có thưởng lại không bị thiệt nhiều lắm?

“Chúng ta học toán nên thường xuyên liên hệ những kiến thức đã học với mọi hoạt động trong cuộc sống, dùng phương pháp toán học để giải thích nhiều hiện tượng trong cuộc sống xung quanh. Nếu có người cho rằng bán hàng có thưởng vừa mua được hàng lại vừa được tiền thưởng […]

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ
Tắt Quảng Cáo [X]