Tin học

Hỏi và trả lời các câu hỏi có liên quan tới Tin học.

Tại sao cần có một quy hoạch tổng thể khi xây dựng công trình?

“Chúng ta thường thấy có con đường giao thông rất trật tự, nhưng khi phải thay hoặc lắp đặt đường ống cấp nước mới nó lại bị đào bới lên. Đường ống chôn xong, con đường từng bị đào đó lại được sửa chữa tươm tất. Trong thời gian lắp đặt đường ống và sửa […]

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ