Tin học

Hỏi và trả lời các câu hỏi có liên quan tới Tin học.

Thế nào là “card IC”?

Cùng với sự phát triển của kinh tế hàng hóa và khoa học kỹ thuật, phạm vi ứng dụng của thẻ tín dụng không ngừng mở rộng. Trên thị trường đã xuất hiện các loại thẻ và “card IC” là một loại thẻ tốt trong đó. “Card IC” còn gọi là “thẻ trí năng” (thẻ […]

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ