Tin học

Hỏi và trả lời các câu hỏi có liên quan tới Tin học.

Suy luận mờ có mơ hồ không?

“Khi người ta phán đoán thuộc tính hoặc đặc trưng của một sự vật, thì đều hi vọng có được kết luận rõ ràng, chính xác. Ví dụ “”thật”” và “”giả””, “”đúng”” và “”sai””. Trong thế giới khách quan có rất nhiều sự vật có thể biểu hiện chính xác được, chẳng hạn ta có […]

Kho tri thức là gì?

“””Kho lương””, “”kho sách””, “”kho tàng”” thì mọi người đều đã biết. Nhưng “”Kho tri thức”” thì bạn đã nghe nói tới chưa? “”Kho tri thức”” là gì vậy? Các nhà nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo trong 20 năm đầu tiên đã tìm kiếm nhiều con đường, và sau khi đã trải qua […]

Trí tuệ nhân tạo là gì?

“Trí tuệ nhân tạo (hay trí thông minh nhân tạo, AI, tiếng Anh là artificial intelligence hay machine intelligence – btv) là trí tuệ được thể hiện bởi bất kì hệ thống nhân tạo nào. Từ trí tuệ (hay trí thông minh) ngày nay rất thịnh hành, như card thông minh, thiết bị thông minh, […]

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ