điện thoại

Số điện thoại từ bảy đến tám chữ số có thể sử dụng cho bao nhiêu thuê bao?

“Ở các đô thị, thành phố lớn, ở các địa phương dân cư đông đúc, số hộ cư dân lớn, đòi hỏi số thuê bao điện thoại lớn, ở nhiều thành phố lớn số thuê bao điện thoại lên đến bảy, tám chữ số. Ta thử tính với các số điện thoại đến bảy, tám […]

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ