Bảng phân tích độ cứng dầm liên tục

Bảng phân tích độ cứng của dầm liên tục

Bảng phân tích độ cứng dầm liên tục
Việc phân tích một phần tử dầm chịu bất kỳ sự kết hợp nào của tải ngang và tải trục, với bất kỳ ba trong số sáu liên kết dầm. Phương pháp thiết lập tính toán độ cứng dầm và tính toán các kết quả này bằng cách sử dụng các hàm Excel.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ