Tại sao cây thuốc lá ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đặc biệt tốt?

Trung Quốc có nhiều nơi trồng cây thuốc lá, nhưng lá cây thuốc lá ở tỉnh Vân Nam tốt nhất. Trong 13 loại thuốc lá nổi tiếng mà toàn quốc chọn lựa thì Vân Nam đã có tới 9 loại như Vân Yên, Hồng Tháp Sơn, Ngọc Khê… Thậm chí trong thuốc lá có tiếng mà nhà máy thuốc lá của các tỉnh thành khác sản xuất ra thì 30% là lá cây thuốc lá chất lượng tốt do Vân Nam cung cấp. Tại sao lá cây thuốc lá của Vân Nam đặc biệt tốt? Điều này phải bàn tới đặc tính sinh sống của cây thuốc lá. Cây thuốc lá là một loại thực vật thích ấm, thích sáng, nhiệt độ phù hợp nhất để sinh trưởng là 25 – 28oC. Thế nhưng sản phẩm khác nhau thì yêu cầu của nó cũng khác nhau, ví dụ như lá cây thuốc lá sấy, nhiệt độ bình quân trong ngày ở giai đoạn chín là 20 – 25 oC là thích hợp, cây thuốc lá phơi khô, nhiệt độ bình quân là 18oC, thời gian duy trì trên 90 ngày; cây thuốc lá hoa vàng thì lại chịu được lạnh. Cây thuốc lá thường trồng vào tháng 5, đến giữa tháng 9 thì thu hoạch, thời gian được Mặt Trời chiếu giữa kì này là 2.200 tiếng. Nếu thời gian chiếu sáng đủ mà không mạnh quá, chất lượng lá sẽ tốt. Ngoài ra, nước cũng có ảnh hưởng lớn đến chất lượng lá cây thuốc lá, trong thời gian tăng trưởng lượng mưa bình quân hàng tháng là 100 – 130 mm là thích hợp nhất.

Tỉnh Vân Nam nằm ở phía Tây Nam Trung Quốc, lần lượt chịu ảnh hưởng của khí hậu gió mùa ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, thuộc khí hậu gió mùa ẩm địa hình cao nguyên nhiệt đới và á nhiệt đới. Nhiệt độ bình quân toàn tỉnh là 4 – 24oC, đại bộ phận là khoảng 15oC; lượng mưa bình quân khoảng từ 600 mm – 2.300 mm. Tỉnh Vân Nam cao hơn so với mặt biển khoảng 2.000 m, núi cao hơn so với mặt biển có thể tới 4.000 m, thậm chí còn cao hơn nữa. Do vĩ độ thấp, địa hình trong cự li ngắn cao thấp rõ ràng nên sự thay đổi khí hậu cũng rõ rệt. Người trồng cây thuốc lá có bốn câu: “nhất núi phân bốn kì, mời dặm không đồng thiên, tứ kì không lạnh nóng, không hạn không thành năm”. Điều này đã khái quát được điều kiện “khí hậu lập thể” mà thiên nhiên ưu đãi cho cây thuốc lá Vân Nam. Những người trồng cây thuốc lá trong điều kiện khí hậu ấm, ẩm, căn cứ theo sản phẩm cây thuốc lá khác nhau có thể tiến hành trồng trọt phù hợp khiến cho cây thuốc lá tốt trong môi trường nhiệt độ, ánh sáng, lượng nước thích hợp phát huy hết mức. Mà điều kiện trồng trọt như vậy thì ngay cả các tỉnh sản xuất thuốc lá như Hà Nam, Sơn 175Đông cũng không đẹp bằng.

Tất nhiên cây thuốc lá sinh trưởng còn chịu ảnh hưởng của phân bón và sự hạn chế của đất. Ví dụ: loại thuốc lá thơm thích hợp trồng ở nơi đất cát, hàm lượng chất hữu cơ ít, độ phì nhiêu không cao, lớp đất mặt dày và có đá nhỏ; loại thuốc lá cháy lại thích đất tơi xốp, kết cấu đất tốt và có cát dính; loại thích sinh trưởng ở nơi đất phì nhiêu chứa lượng nitơ cao.

Bón phân cũng phải chú ý. Trong đất thiếu nitơ, thì lá thuốc sẽ nhỏ, sau khi đốt lá mỏng và nhẹ; còn đạm quá nhiều, sau khi đốt có vị cay, có màu xanh vàng hoặc màu ghi, chất lượng thuốc giảm. Trong đất khi lượng phân lân không đủ, cây thuốc sinh trưởng chậm, lá hẹp dài và có màu xanh tối, sau khi đốt sẽ không ánh lên; phân lân bón quá nhiều lá sẽ thô, chất dầu ít và dễ vụn, hay phân kali mà thích hợp, khi hút sẽ có vị thơm, cháy tốt; ngược lại, thì là sẽ thô và nhăn nheo, cháy không tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hỏi đáp & Tư vấn © 2013 Liên hệ